Ordförande:

Mona Norgren

Verkstadsvägen 16

666 41 Billingsfors
mobil 0709116784

E-post:

mona.norgren@gmail.com

Vice ordförande:

Elisabeth Dahl

Övre Bergvägen 13

666 94 Dals Långed                 

Telefon: 0531-40484

mobil: 070-4871968

E-post:

rambech@home.se

Sekreterare:

Sven-Arne Damlin

Årbol Stommen 1

666 91 Bengtsfors

Telefon 0531-323 48

mobil 070 3952700

E-post:

svendamlin@icloud.com

Kassör och webbkassör:

Annika Krave

Nedre Solhemsgatan 2

666 31 Bengtsfors


mobil 0722456278

E-post:

annika.krave@ahlstrom-munksjo.com

Ledamot

( Tävling)


Inge Larsson

Ekhagsbacken 9

660 10 Dals Långed


mobil 0762222514

E-post:

grettor@outlook.com

Ledamot

(utbildning)

Elisabeth Spjuth-Höder

Skåpenäs Kasen

666 41 Billingsfors

mobil 0768820470

E-post:

spjutan@hotmail.com

Ledamot

(Klubbtjänst)

Vice kassör

Mona Kairilahti

Ärtemarks Bön 20

666 91 Bengtsfors

Telefon 0531-32405

mobil 070 6186149

E-post:

mona-kairilahti@hotmail.se

Suppleant 

(Vice sekreterare)

Laila Andreasson

Tallmovägen 13

660 10 Dals Långed

mobil: 

E-post:

tontonsson@gmail.com

Suppleant

Karl-Erik Karlsson

Tomtebacken 7

66010 Dals Långed

mobil: 070-2795120

E-post:kallena@telia.

com

Valberedning 1

vakant


Valberedning 2

vakant


Valberedning 3

vakant


FörtroendevaldaWeb-administratör:

Mona Norgren

Verkstadsvägen 16

666 41 Billingsfors

E-post:

bbk.kontakt@hotmail.se

Tävlingsadministratör:

Inge Larsson
STYRELSEFÖRTECKNING 2018Klubbinformation

 

Lokalklubb:                                       Bengtsfors BK

Klubbnummer:                                  1799

Klubbnummer (SHU):                       020

Distrikt:                                               Värmland/Dal

 

Hemsida:                                         www.bengtsforsbk.se

E-post:                                             bbk.kontakt@hotmail.se

Bankgiro:                                         101-1444


Adress:

 

Norra Dingelvik 5

66010 Dals Långed

Copyright © All Rights Reserved