Ordförande:

vakant


Vice ordförande:

vakant


Sekreterare:

Sven-Arne Damlin

Årbol Stommen 1

666 91 Bengtsfors

Telefon 0531-323 48

mobil 070 3952700

E-post:

svendamlin@icloud.com

Kassör:

John Strouken

Mustadsfors Kashöjden 12

mobil:0767666253

E-post: 

jlgm.strouken@icloud.com

Ledamot

( Tävling)


Inge Larsson

Ekhagsbacken 9

660 10 Dals Långed

mobil: 0762222514

E-post: grettor@outlook.com

Ledamot


Laila Andreasson

Tallmovägen 13

660 10 Dals Långed

telefon:0531-408 01

E-post: tontonsson@gmail.com

Ledamot

(utbildning)


Yvonne Sirkka

Risane gård 1

66891 Dals Ed


mobil:

070-3508245

E-post: martti.yvonne@gmail.com

Ledamot

Margaret Ryberg

Ärtemark Näs

666 91 Bengtsforsmobil:

0768846097

E-post:

margaretryberg105@hotmail.com

Suppleant 

Johanna Bankell

Ärtemarks Bön Haga

666 91 Bengtsfors

mobil:

0702932993

E-post: johanna.bankel89@gmail.com

Suppleant

Karl-Erik Karlsson

Tomtebacken 7

66010 Dals Långed

mobil: 070-2795120

E-post:kallena@telia.

com

Valberedning 1

vakant


Valberedning 2

vakant


Valberedning 3

vakant


FörtroendevaldaWeb-administratör:

Mona Norgren

Verkstadsvägen 16

666 41 Billingsfors

E-post:

bbk.kontakt@hotmail.se

Tävlingsadministratör:

Inge Larsson


mobil: 0762222514

E-post: grettor@outlook.com

Medlemsansvarig:

Annika Krave

mobil:

0722456278

E-post: annika.krave@munksjo.comSTYRELSEFÖRTECKNING 2020Klubbinformation

 

Lokalklubb:                                       Bengtsfors BK

Klubbnummer:                                  1799

Klubbnummer (SHU):                       020

Distrikt:                                               Värmland/Dal

 

Hemsida:                                         www.bengtsforsbk.se

E-post:                                             bbk.kontakt@hotmail.se

Bankgiro:                                         101-1444


Adress:

 

Norra Dingelvik 5

66010 Dals Långed

Copyright © All Rights Reserved