Välkommen som medlem i Bengtsfors BrukshundklubbHär kommer lite information till dig som är ny medlem. 


Som medlem i Bengtsfors Brukshundklubb får du bla:


 • Svenska Brukshundklubbens tidning Brukshunden 6 nr/år.
 • Rösträtt på BBK´s klubbmöten (klubbens högsta beslutande organ)
 • Du är försäkrad under, på väg till o från träning organiserad av klubben.
 • Tillgång till elbelyst appellplan och till BBK´s agilitybana.
 • Allmän träning för alla medlemmar: sommartid torsdagar 18.00 och under vintern  söndagar 11.00.
 • Vi gör utskick till alla medlemmar gällande information om datum för klubbmöte, årsmöte mm.
 • Möjlighet att gå på kurs.
 • När du tävlar på hemmaklubben i Lydnad Startklass och i Bruks Appellklass första gången betalar du bara 100kr, resten bjuder klubben på.


Lite regler som gäller på klubben:


 • Se till att hunden är rastad innan du går ut på planen.
 • Plocka upp efter din hund.
 • Lägg tillbaka saker du lånat eller använt.
 • Löptik får endast vistas på övre inhägnade planen. Sista veckan före tävling får inte löptik vistas vid klubben överhuvudtaget.


Bli medlem i Bengtsfors Brukshundklubb:


       Du kan själv registrera dej digitalt direkt till SBK

       om du vill:

http://www.brukshundklubben.se/bli-medlem

         eller

 • Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro: 101-1444
 • Betalningsmottagare: Bengtsfors Brukshundklubb.
 • OBS! Glöm inte att skriva att det gäller medlemskap/typ av

medlemskap, namn, personnummer, adress, telefonnummer och gärna

mailadress.

 • Fullbetalande medlem:                                         500kr
 • Familjemedlem:                                                    100kr
 • Medlem i ytterligare klubb:                                   100kr
 • Ungdomsmedlem  ( 7-25år) anmäls och betalas till
 • Sveriges Hundungdom  ( SHU ) medlemsavgift 300kr
 • Gå in på : www.shu.se


Vid frågor/funderingar kontakta:


 • Utbildning: Elisabeth Spjut Höder 076-882 04 70
 • Kassör: Annika Krave 072-2456278
 • BBK E-post: bbk.kontakt@hotmail.se             
 • Vår hemsida är: www.bengtsforsbk.se

Klubbinformation

 

Lokalklubb:                                       Bengtsfors BK

Klubbnummer:                                  1799

Klubbnummer (SHU):                       020

Distrikt:                                               Värmland/Dal

 

Hemsida:                                         www.bengtsforsbk.se

E-post:                                             bbk.kontakt@hotmail.se

Bankgiro:                                         101-1444


Adress:

 

Norra Dingelvik 5

66010 Dals Långed

Copyright © All Rights Reserved