STYRELSEFÖRTECKNING 2018

 

 

Ordförande:

Laila Andreasson

Tallmovägen 13

66010 Dals Långed

 

 

mobil 070 9463168

E-post:

tontonsson@gmail.com

Vice ordförande:

Elisabeth Dahl

Övre Bergvägen 13

666 94 Dals Långed

Telefon: 0531-40484

mobil: 070-4871968

E-post:

rambech@home.se

Sekreterare:

Sven-Arne Damlin

Årbol Stommen 1

666 91 Bengtsfors

Telefon 0531-323 48

mobil 070 3952700

E-post:

svendamlin@icloud.com

Kassör och webbkassör:

John Strouken

Mustadfors Kashöjden 12

660 10 Dals Långed

 

 

Telefon: 0531-41133

mobil 076 7666253

E-post:

jlgm.strouken@telia.com

Ledamot

( Tävling)

 

Inge Larsson

Ekhagsbacken 9

660 10 Dals Långed

Telefon 0531-40572

mobil

E-post:

grettor@outlook.com

Ledamot

(utbildning)

Elisabeth Spjuth-Höder

Skåpenäs Kasen

666 41 Billingsfors

mobil 0768820470

E-post:

spjutan@hotmail.com

Ledamot

(Klubbtjänst)

Vice kassör

Mona Kairilahti

Ärtemarks Bön 20

666 91 Bengtsfors

Telefon 0531-32405

mobil 070 6186149

E-post:

mona-kairilahti@hotmail.se

Suppleant

(Vice sekreterare)

Mona Norgren

Verkstadsvägen 16

666 41 Billingsfors

mobil:0709116784

E-post:

mona.norgren@gmail.

com

Suppleant

Karl-Erik Karlsson

Tomtebacken 7

66010 Dals Långed

mobil: 070-2795120

E-post:kallena126@gmail.

com

Valberedning 1

vakant

 

Valberedning 2

vakant

 

Valberedning 3

vakant

 

Förtroendevalda

 

 

Web-administratör:

Jan Ödman

Verkstadsvägen 16

660 11 Billingsfors

E-post:

bbk.kontakt@hotmail.se

Tävlingsadministratör:

 

 

 

 

 

Klubbinformation

Lokalklubb: Bengtsfors BK

Klubbnummer: 1799

Klubbnummer (SHU): 020

Distrikt: Värmland/Dal

Hemsida: www.bengtsforsbk.se

E-post: bbk.kontakt@hotmail.se

Bankgiro: 101-1444

 

Adress:

Norra Dingelvik 5

66010 Dals Långed

Copyright © All Rights Reserved